Eesti English


 

 

Kas Sa:
  • vajad, et Su ettevõtmised oleks edukad muutuvas maailmas?
  • vajad elluviidavat visiooni ja selle alusel seatud selgeid eesmärke oma meeskonnale?
  • tahad, et planeering arvestaks Sinu huve?
  • vajad, et keegi aitaks teha keeruka planeerimisprotsessi Sinu jaoks lihtsaks?
Me aitame realiseerida Sinu eesmärke teadliku planeerimise abil, koostades visioone, äriplaane ja detailplaneeringuid. Sind aidates seame me esiplaanile Sinu, kui kliendi huvid ja vajadused.

OÜ Head nime võib võtta sõna-sõnalt, sest me oleme selles, mida teeme väga head. Seda võib ka tõlkida inglise keelest kui juhti. Head juhid tunnevad ennast ja oma organisatsiooni.

Praktika on näidanud, et head planeeringud muudavad juhtimise lihtsaks, sest need võimaldavad tegutseda teadlikult ja eesmärgipäraselt.

Teadlikult tegutseval juhil on olemas visioon, plaan ja tegevusstrateegia ning oskus viia need oma meeskonnani. Kogu maailm on pidevas muutumises. Me aitame Sul muutuseid juhtida ja koostada selleks sobilikke planeeringuid, avalikustamise ja kaasamise strateegiaid ning vajadusel ka planeeringute keskkonnamõju strateegilisi hindamisi. Meie erinevus võrreldes teiste konsultantidega on see, et probleemide ilmnemisel oleme me Sinu kõrval ja aitame Sul leida hetke oludesse kohanduvaid lahendusi. 

Koostöös meiega jõuad Sa soovitud eesmärgini.